Support

Producten selecteren

Hoe selecteer ik producten?

Volg de onderstaande stappen om te leren leren hoe u producten kunt selecteren.

Let op: Het selecteren van producten is niet in alle regio’s actief. Dit kan alleen als u aan de linkerzijde de knop Producten selecteren ziet in uw beheeromgeving.

Ga naar uw beheeromgeving en klik aan de linkerkant op Selecteer producten

Het ‘Selecteer producten’ scherm opent.

In het voorbeeld hieronder ziet u een aanbieder die gecontracteerd is voor zowel Dagverblijf als Verblijf. Het kan zijn dat u maar voor 1 van de categorieën bent gecontracteerd. Lees verder hieronder.

Bij Dagverblijf kunt u aangeven of u ook Vervoer levert.

Bij Verblijf bent u gecontracteerd voor Intensiteiten, om het voor de verwijzers duidelijker te maken kunt u hier producten selecteren die passen bij uw organisatie. Deze producten worden blauw gearceerd en er verschijnt een vinkje voor.

Klik vervolgens op Opslaan.

De producten zijn nu aan uw profiel toegevoegd en u kunt hier nu ook de wachttijden voor beheren met de ‘plusjes en minnetjes’.