Aanbieders Jeugdhulp en Wmo

De Beschikbaarheidswijzer voor zorgaanbieders

Snel en simpel uw beschikbare zorg, hulp en/of ondersteuning aanbieden en bijwerken

Snel en simpel

Biedt u hulp, zorg en/of ondersteuning in het kader van de Wmo? Of ben u een zorgaanbieder Jeugdhulp? En geeft u (al dan niet verplicht) uw aanbod en wachttijden door aan de gemeentelijke zorgregio(’s) waar u onder valt? Of gebeurt dit nog niet maar zou u dit juist willen doen? Het doorgeven van deze informatie kost veel tijd, zeker als u samenwerkt met meerdere zorgregio’s. Het kan bijvoorbeeld zomaar zo zijn dat de ene regio een rapportage via een Excelbestand van u wil ontvangen en een andere regio via een eigen website, terwijl weer een andere werkt met een zelf ontwikkelde catalogus. En dan hebben we het nog niet eens over de verschillende definities die voor het aanbod en de wachttijden worden gehanteerd. Met de Beschikbaarheidswijzer rekent u hier in één keer mee af!

Inzicht in welke zorg en hulp beschikbaar is bij u

De Beschikbaarheidswijzer geeft de verwijzer inzicht in een database met de actuele status van de zorg, (jeugd)hulp en ondersteuning die u biedt. Via website of app ziet de zorgverwijzer met 2/3 klikken als u een gecontracteerde aanbieder bent, of u direct plek heeft; of u direct zorg, hulp en/of ondersteuning kunt bieden dan wel wat uw wachttijden zijn. En ook hoe direct telefonisch en/of via mail contact met u opgenomen kan worden. Het zoekresultaat wordt gesorteerd op kortste wachttijd en datum waarop deze informatie is bijgewerkt.

Aanbieders Jeugdhulp en Wmo

Zo werkt u zelf met de Beschikbaarheidswijzer

“Het bijhouden van de wachttijd verloopt gemakkelijk!”

Jessica Lodeweegs, Jess GGZ

Aanbieders Jeugdhulp en Wmo

Uw voordelen van de beschikbaarheidswijzer

“De website is overzichtelijk en het is interessant dat ook andere regio’s meedoen.”

Mathijs van Muijen, Partners voor Jeugd

Aanbieders Jeugdhulp en Wmo

Wilt u ook gebruik van maken van de Beschikbaarheidswijzers?

U bent zorgaanbieder en uw zorgregio is aangesloten op de Beschikbaarheidswijzer

U maakt dan kosteloos gebruik van de Beschikbaarheidswijzer. Neem contact op met de projectleider van de Beschikbaarheidswijzer van uw zorgregio. U ontvangt vanuit de zorgregio een uitnodiging om uw organisatie (eenmalig) via de website te registreren. Vervolgens biedt en onderhoudt u uw beschikbare zorg via de website en/of app, net wat u prettig vindt. De app is te downloaden in de Google Play Store of Apple App Store. Heeft u nog vragen neem dan contact op met de projectleider van uw zorgregio.

U bent zorgaanbieder en uw zorgregio is aangesloten op de Beschikbaarheidswijzer

U wilt ook graag gebruik van de Beschikbaarheidswijzer maken? Laat ons weten in welke regio’s u wilt werken met de Beschikbaarheidswijzer. Mail ons of neem contact op met Lydia Kuiterman of Mark Offenberg.

Deelnemende regio's

Bekijk of ook uw zorgregio al is aangesloten op de beschikbaarheidswijzer