Gemeenten

De Beschikbaarheidswijzer voor gemeenten

Nuttige inzichten voor Jeugd- en Wmo-beleid binnen handbereik

Heeft u het actuele zorgaanbod inclusief wachttijden in beeld?

Houdt u zicht binnen uw gemeente bezig met Jeugdbeleid? Of bent u beleidswerker Wmo of als wethouder bestuurlijk verantwoordelijk voor het Wmo-beleid? Het tijdig bieden van passende hulp, zorg en/of ondersteuning is meestal onderdeel van dit beleid. In de praktijk blijkt dit echter voor veel gemeenten lastig. Weet u bijvoorbeeld voldoende van en over de zorgaanbieders in uw gemeente? En beschikt u over een overzicht met alle zorgaanbieders en hun actuele wachttijden?

 

Zonder actuele informatie over het beschikbare zorgaanbod in uw gemeente kunt u niet goed inspelen op de zorgbehoefte in uw gemeente en is het maken van nieuw beleid moeilijk. Inmiddels is een oplossing voorhanden: Met de Beschikbaarheidswijzer is input voor beleid voortaan binnen handbereik.

Gemeenten

De invoering van de Jeugd en Wmo wet in 2015

In de Jeugdwet van 2015 staat dat de gemeente in de meeste zorg en hulp voor kinderen en jeugdigen voorziet. Het doel van de wet is om versnippering van de zorg voor de jeugd tegen te gaan en de zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren. Na de invoering van de Wmo wet moeten gemeenten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning aan mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Iedere gemeente organiseert de toegang tot de ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Verder tekst hieronder overnemen.

Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie
Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie en binnen 24 tot 48 uur hulp bieden. De gemeente regelt een tijdelijk maatwerkvoorziening zoals (extra) huishoudelijk hulp, begeleiding thuis of opvang elders.  De gemeente start ook meteen het onderzoek naar de persoonlijke situatie. 

Gemeenten

Ontstaan van de Beschikbaarheidswijzer in 2018

Na 2015 wordt duidelijk dat tijdig bieden van de juiste hulp op maat vaak niet aansluit op de hulpvraag. Zorgregio Zuid Oost Utrecht wil kinderen zo snel als nodig van hulp voorzien en signaleert dat hiervoor centraal inzicht in de wachttijden bij zorginstellingen en een eenvoudige, handige tool voor verwijzers ontbreekt. Zij gaat met 4 collega Utrechtse Zorgregio’s middels een aanbesteding op zoek naar een ontwikkelaar. Zo komen ze uit bij  Webapptool Solutions, die de oplossing voor het tijdig bieden van de juiste hulp op maat in samenspraak met de zorgregio’s ontwikkelt, aanbiedt, onderhoudt en doorontwikkelt: de Beschikbaarheidswijzer. Naast Jeugdhulp wordt In 2022 ook Wmo aan de Beschikbaarheidswijzer toegevoegd. Deze toevoeging gaat samen met een optimaliserings- en professionalisering van de Beschikbaarheidswijzer waarbij ook de look & feel wordt aangepast. 

Betere informatievoorziening waardoor cliënten hun weg naar jeugdhulp vinden

“Drie jaar na de invoering van de Jeugdwet blijkt het voor lang niet alle kinderen, jongeren en ouders eenvoudig om de jeugdhulp te krijgen die nodig is. Volgens bijna een op de drie ouders in het onderzoek heeft dat zelfs veel moeite gekost. Dit geldt vooral voor gezinnen in een kwetsbare positie. Over de feitelijke hulp zijn cliënten over het algemeen tevreden. De onderzoekers pleiten onder andere voor een betere informatievoorziening, waardoor cliënten hun weg naar jeugdhulp beter kunnen vinden.

 

Bron: Nieuws NJi, 30 januari 2018

Gemeenten

Over de Beschikbaarheidswijzer

De Beschikbaarheidswijzer is een 24/7 toegankelijke database waarin alle gecontracteerde zorg is opgenomen. Zorgaanbieders houden hun beschikbaarheid van zorg snel en eenvoudig zelf bij met de app of website. Verwijzers/consultenten verkrijgen met de handige app (of website) snel inzicht in welke aanbieder per wanneer welke hulp, zorg en/of ondersteuning biedt en kunnen direct contact opnemen met de zorgaanbieder voor verdere afstemming.

Gemeenten

Zo werkt u als gemeente met de Beschikbaarheidswijzer

Met de Beschikbaarheidswijzer beschikt u over een up-to-date online catalogus. Na inlog via uw zorgregio ziet u wanneer u maar wilt in de beheeromgeving een dashboard met de wachttijden van alle verschillende zorgvormen. Het is mogelijk om deze data te vergelijken met andere zorgregio’s of te analyseren waar verwijzers op zoeken. Dit laatste geeft een indicatie van de zorgbehoefte en benodigde sturingsinformatie voor uw beleid.

“Een prettige en overzichtelijke zorgcatalogus en beschikbaarheidswijzer in één.”

Sylvana de Roo Jeugdhulpdeskundige, Regio Alkmaar

Uw voordelen van werken met de Beschikbaarheidswijzer

Gemeenten

Gaat uw gemeente ook gebruik maken van de Beschikbaarheidswijzer?

Maak een afspraak voor een presentatie/demo

Wij presenteren graag aan u hoe u als zorgregio ook aansluit en vertellen u alles wat voor u als gemeente van belang is. Mail ons of neem contact op met Lydia Kuiterman of Mark Offenberg.

Win informatie in via een collega zorgregio

Al aangesloten zorgregio’s zijn enthousiast en delen graag hun ervaringen met u.

“Door gebruiksgemak voor aanbieder minder administratieve last”

Carla Postma Projectleider Beschikbaarheidswijzer regio Zuid-Oost Utrecht