De uitdaging

Inzichtelijk maken van wachttijden

Geen of beperkt inzicht in wachttijden

De uitdaging

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en hebben geen of beperkt inzicht in de wachttijden van de gecontracteerde jeugdzorginstellingen. Aanbieders hebben te maken met verschillende manieren waarop zorgregio’s de wachttijden opvragen. Dit levert extra telefoonverkeer en administratief werk op. Verwijzers bellen aanbieders om te vragen of zij beschikbaarheid hebben voor de cliënt met hetzelfde negatieve resultaat. Het ontbreekt verwijzers aan een online actueel overzicht van de wachttijden bij de gecontracteerde jeugdinstellingen, wat ervoor zorgt dat een kind zo snel als nodig geholpen kan worden. Gemeenteraden en wethouders hebben te maken met grote budgetoverschrijdingen in de jeugdzorg en (veel te) lange wachttijden met name in de GGZ. Tenslotte zien we dat kinderen vaak lang moeten wachten en/of ver van hun eigen woonplaats behandeld worden. Huisartsen en andere verwijzers nemen contact op met de bij hun bekende instellingen terwijl er ergens anders sneller hulp voor handen is.

Hoe creeren we inzicht in de wachttijden?

Onze oplossing

Het is een online tool waarmee aanbieders heel snel en eenvoudig/overal en altijd met een app hun wachttijden kunnen invullen/bijwerken. Dit kan voor 1 of meerdere (overlappende) zorgregio’s met een en dezelfde inlog (tijdsbesparing).

 

Het geeft verwijzers met 2 a 3 kliks inzicht in welke gecontracteerde aanbieder het snelst plek heeft. De verwijzer ziet waar de zorginstelling gevestigd is. De app biedt de mogelijkheid om direct telefonisch of per mail contact op te nemen.

 

De zorgregio heeft toegang tot een beheeromgeving waar eenvoudig het gecontracteerde aanbod kan worden beheerd. Alle data wordt verzameld in een dashboard waardoor het verloop van wachttijden snel kan worden ingezien. Stuur bij waar nodig en vergelijk wachttijden met andere zorgregio’s.

De toegevoegde waarde van de Beschikbaarheidswijzer

Het hoofddoel

Nu wordt er vaak naar instanties verwezen, bijvoorbeeld op basis van goede ervaring, niet wetende wat de wachttijd is en dat een jongere misschien wel vier maanden moet wachten. De kans bestaat dat de problematiek er dan inmiddels heel anders uitziet. We pretenderen niet de wachtlijsten op te lossen met dit middel. We geven inzicht en hopen dat daarmee de vraag beter wordt gespreid, zodat er minder wachttijden komen en jeugdigen sneller passende zorg krijgen. Dát is het hoofddoel.

Andere voordelen

De tool kent inderdaad een aantal bijkomende voordelen. Zo zijn er bijvoorbeeld specialistische zorgvormen waar gewoon altijd een langere wachtlijst voor is. Daar heb je als beleidsmaker nu geen zicht en geen grip op. De Beschikbaarheidswijzer heeft een meetlat-functie: het geeft inzicht in waar veel vraag is en het aanbod niet aansluit. Een ander voordeel: hulp van zorgaanbieders in de app is altijd vergoed omdat ze gecontracteerd zijn.

Samenwerkende jeugdzorgregio’s zorgen voor sterk kennisnetwerk

Samenwerken aan iets moois

Steeds meer zorgregio’s kiezen voor de Beschikbaarheidswijzer. Zij maken deel uit van het netwerk om zich gezamenlijk in te spannen voor het hoofddoel. Kennis en inzichten worden met elkaar gedeeld om alle wachttijden zo goed mogelijk inzichtelijk te maken en hopelijk daardoor terug te dringen. In samenspraak wordt daarnaast hard gewerkt aan een landelijk systeem met steeds meer functionaliteiten. Bekijk hier wat reeds gerealiseerd is en waar we mee bezig zijn.

Kijk wat u kunt doen!

We kunnen het niet alleen, wilt u weten hoe u kunt bijdragen of liever gewoon informatie over de Beschikbaarheidswijzer neem dan contact op met Lydia Kuiterman.

Marijn Kögeler

marijn@beschikbaarheidswijzer.nl
070 217 31 50