Support

Algemene gegevens wijzigen

Controleren en aanvullen algemene (contact)gegevens

Klik links onder in uw scherm op het driehoekje naast uw e-mail adres.

Kies vervolgens Regio gegevens wijzigen dan opent het scherm met de gegevens van uw profiel.

Controleer hier uw gegevens en vul of pas aan waar nodig.

Contactgegevens:

Controleer uw Adres, Postcode, Plaats, Telefoonnummer, Contact e-mail en website. LET OP: voeg geen onnodige informatie toe in deze velden. Deze informatie is belangrijk voor het meten van de afstand tot uw zorginstelling, het tonen van uw zorginstelling op de kaart en voor het direct contact met u opnemen door een verwijzer.  Met een extra toevoeging werken deze functies niet.

Overige locaties

Vul eventueel uw overige locaties in op onderstaande wijze.

Korte omschrijving van uw zorginstelling (max. 300 karakters)

Beschrijf in enkele woorden uw organisatie, bijvoorbeeld een specifieke doelgroep waar u zich op richt of specifieke behandelingen waar cliënten voor bij u moeten zijn. Zie hieronder op welke plek deze informatie zichtbaar is voor een verwijzer.

Algemene omschrijving van uw zorginstelling(max 1000 karakters)

 De korte omschrijving is een inleiding/krachtige samenvatting. Bij uw algemene omschrijving heeft u meer ruimte om extra informatie toe te voegen.  Gebruik woorden waar verwijzers op zoeken, dit helpt om sneller gevonden te worden door/voor uw cliënten groep.

Zorglabels

Dit zijn zoekwoorden die aangeven waar een zorginstelling zich in onderscheidt. Wanneer een zorgverwijzer binnen de Beschikbaarheidswijzer op zoek gaat naar zorginstellingen met passende hulp voor de cliënt, komt deze op basis van zoekwoorden direct bij de juiste zorginstellingen uit. Wij adviseren om deze zorglabels zo uitgebreid mogelijk in te vullen, zodat u goed vindbaar bent voor alle zorgverwijzers. Ook ziet een verwijzer in de zoekresultaten het zorglabel gelijk naast de naam van uw zorginstelling en de wachttijd.

Voorbeelden van zorglabels zijn: Dyslexie, vaktherapie, speltherapie, logeren, kort verblijf, individuele ambulante ondersteuning, ADHD, Autisme, Rouw, Stemmingsklachten, Angstklachten, Opvoeding, Diagnostiek, EMDR.

Vul de zorglabels bij voorkeur op bovenstaande manier in met een spatie tussen de verschillende labels.

‘Afwijkende’ wachttijden

Dit is de plek waar u nuttige informatie kunt toevoegen aan uw wachttijd in weken per product. Denk bijvoorbeeld aan een specifieke behandeling of een specifieke locatie waar een afwijkende wachttijd voor geldt. Deze tekst is voor een verwijzer zichtbaar boven de wachttijden.

Opslaan

Vergeet niet op Opslaan te klikken onderaan, om alle gegevens daadwerkelijk vast te leggen,

Goed gedaan! Uw algemene gegevens zijn gewijzigd.