Toegankelijkheid

Wij werken er hard aan om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Hiervoor volgen we de toegankelijkheidseisen van de overheid. In de ‘toegankelijkheidsverklaring’ ziet u aan welke eisen wij al voldoen. U ziet ook waar we aan werken. De volledige toegankelijkheidsverklaring van de huidige website kunt u in het register bekijken.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is bijgewerkt op 30-04-2021. De Beschikbaarheidswijzer wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de websites:

  • https://www.beschikbaarheidswijzer.nl/ (hoofdwebsite)
  • https://www.app.beschikbaarheidswijzer.nl/ (regio subdomeinen)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

  • Eind 2020 zijn we begonnen om periodiek zelf de website te testen op toegankelijkheid.

We integreren onderstaande verbeteringen op korte termijn:

  • Contrast aanpassen voor beter leesbaar scherm
  • Voorleesfunctie van de content
  • Vergroten van lettertype

Planning

  • Toegankelijkheidsonderzoek. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 01-11-2021
  • De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2022.

Wij helpen u graag!

Ervaart u problemen met het vinden van informatie? Neem dan contact met ons op via info@beschikbaarheidswijzer.nl of bel het telefoonnummer 06 19 86 77 80. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing zodat u toegang krijgt tot de informatie.