Support

Logo wijzigen

Klik linksonder op het pijltje naast uw profiel en kies vervolgens Mijn account/logo uploaden om uw profiel meer op te laten vallen voor verwijzers.

Klik op upload logo en selecteer uw logo. Klik vervolgens op uploaden.

Uw account is actief en nu beter zichtbaar voor zorgverwijzers.