(Door)ontwikkel agenda

Tijdspad ontwikkeling Beschikbaarheidswijzer.

Terugblik

Aanbesteding

De 4 samenwerkende jeugdzorgregio’s doen een aanbesteding voor het ontwikkelen van de Beschikbaarheidswijzer.

Voor jaar 2018

Selectie Webapptool Solutions

Webapptool Solutions wordt gekozen als de meest geschikte partij voor het ontwikkelen van de Beschikbaarheidswijzer.

Medio 2018

Initiatiefase

Middels diverse werksessies met aanbieders en verwijzers worden de uitgangspunten vastgelegd en getest.

Najaar 2018

Ontwikkelen tool

De applicatie wordt ontwikkeld op basis van de vastgestelde eisen en wensen.

Najaar 2018 – Voorjaar 2019

Live!

De applicatie is na gebruikerstesten gereed voor lancering. Aanbieders vullen de tool en enkele weken later gaan verwijzers ermee aan de slag.

Zomer 2019

Regio Alkmaar sluit aan

Regio Alkmaar neemt deel aan de Beschikbaarheidswijzer.

Voorjaar 2020

Regio Holland Rijnland sluit aan

Regio Holland Rijnland neemt deel aan de Beschikbaarheidswijzer.

Zomer 2020

Regio Achterhoek sluit aan

Regio Achterhoek neemt deel aan de Beschikbaarheidswijzer.

Najaar 2020

Nieuwe update!

1 februari is een grote nieuwe update gelanceerd. Veel informatie en nog meer gebruiksgemak!!

Start 2021

Nieuwe regio’s

Het nieuws verspreid zich en steeds meer regio’s sluiten aan. Hart van Brabant en Zuid-Holland Zuid neemt deel aan de Beschikbaarheidswijzer.

Voorjaar 2021

Regio Friesland sluit aan

Regio Friesland neemt deel aan de Beschikbaarheidswijzer.

Zomer 2021

Regio Zeeland sluit aan

Regio Zeeland neemt deel aan de Beschikbaarheidswijzer.

Zomer 2021

Regio Een 10 voor de jeugd sluit aan

Regio Een 10 voor de jeugd neemt deel aan de Beschikbaarheidswijzer.

Najaar 2021

Regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe sluit aan

Midden-IJssel/Oost-Veluwe neemt deel aan de Beschikbaarheidswijzer.

Voorjaar 2022

Regio Kop van Noord Holland sluit aan

Regio Kop van Noord Holland neemt deel aan de Beschikbaarheidswijzer.

Voorjaar 2022

Regio Westfriesland sluit aan

Regio Westfriesland neemt deel aan de Beschikbaarheidswijzer.

Voorjaar 2022

Wmo toevoegen aan de Beschikbaarheidswijzer

De mogelijkheid om ook Wmo in de Beschikbaarheidswijzer te raadplegen.

Voorjaar 2022

Regio Zuid-Limburg sluit aan

Regio Zuid-Limburg neemt deel aan de Beschikbaarheidswijzer.

Zomer 2022

Regio Noord-Veluwe sluit aan

Regio Noord-Veluwe neemt deel aan de beschikbaarheidswijzer.

Zomer 2022

Reviews

De mogelijkheid voor verwijzers om aanbieders te beoordelen op de juistheid van informatie.

Najaar 2022

Regio Haarlemmermeer sluit aan

Regio Haarlemmermeer neemt deel aan de beschikbaarheidswijzer.

Najaar 2022

Regio Rivierenland en Regio Ijsselland sluit aan

Regio Haarlemmermeer en Regio Ijsselland neemt deel aan de beschikbaarheidswijzer.

Najaar 2022

Doorontwikkeling

Geschikt maken voor inwoners

De Beschikbaarheidswijzer meer richten op inwoners zodat zij er eenvoudiger gebruik van kunnen maken.

2023