Zorgregio

De Beschikbaarheidswijzer voor zorgregio's

Voor overzicht, inzicht en sturing van jeugdhulp, Wmo en Beschermd wonen

De Beschikbaarheidswijzer

Werk u voor een gemeentelijke zorgregio Jeugdhulp? Of Wmo en beschermd wonen? Dan houdt u zich vast ook bezig met de inkoop & contracten. Een pittige klus, omdat u vaak niet over alle informatie beschikt die u hiervoor nodig heeft. Want welke hulp is beschikbaar? Bij welke instelling/organisatie? Wat zijn de actuele wachttijden? Als er al een centraal overzicht is van alle gecontracteerde jeugdhulp en het Wmo-aanbod, is deze niet toegankelijk of gebruiksonvriendelijk voor de verwijzers (huisartsen, praktijkondersteuners, Wmo-consulenten…). Hierdoor lopen wachttijden op waardoor uiteindelijk langere en duurdere hulp ingezet moet worden en wachttijden bij de sociale teams van de Gemeenten oplopen. De beschikbaarheidswijzer biedt u belangrijke sturingsinformatie en een instrument voor de verwijzers waardoor zij sneller en prettiger kunnen werken. Dit instrument zal een positieve bijdrage leveren aan de wachttijden aan het gemeente loket en het werkplezier van de Jeugd en Wmo consulenten vergroten!

Zorgregio

Over de Beschikbaarheidswijzer

De Beschikbaarheidswijzer is een 24/7 toegankelijke database waarin het gecontracteerde jeugdzorg en Wmo-aanbod is opgenomen en snel en eenvoudig bijgehouden kan worden door de zorgaanbieders zelf. Met de Beschikbaarheidswijzer heeft u ieder moment inzicht in de wachttijd van de door zorgregio’s gecontracteerde zorg en beschikt u over een data analyse van de wachttijd per zorgvorm en het zoekgedrag van verwijzers. Deze tool is bedoeld om verwijzers binnen de gemeentelijke toegang (wijkteam/dorpsteam, huisartsen, praktijkondersteuners, gecertificeerde instellingen, Wmo-consulenten) te faciliteren. Benodigde zorg, hulp en ondersteuning wordt op deze wijze zo snel als mogelijk verkregen.

“Beschikbaarheidswijzer vertaalt “contracttaal” naar daadwerkelijke zorg!``

Linda Pelikaan accounthouder regionale Backoffice Lekstroom

Zo werkt u met de Beschikbaarheidswijzer

Na inlog beheert, monitort u als inkoop & contractmanager of contractbeheerder de database met uw zorgaanbod en geeft de Beschikbaarheidswijzer u input voor sturing richting de gecontracteerde aanbieders (jeugdhulp verwijderen)

slider

Zorgregio

Overzicht gecontracteerd zorglandschap

Tool voor verwijzers om een goed overzicht te geven op het gecontracteerde zorglandschap als ook de beschikbaarheid van zorg hierbinnen!

 

Zorgregio

Beheer

Eigen regio beheer voor het wijzigen van gegevens zoals het verwijderen of toevoegen van een nieuwe zorgaanbieder. Ook komen via deze weg de vragen op 1 plek binnen van alle aanbieders en is er een altijd actuele database van de gecontracteerde aanbieders inclusief voor welke zorg zij gecontracteerd zijn.

Zorgregio

Monitoren zorgaanbod

Zit een zorgaanbieder aan zijn budgetplafond dan heeft u de optie deze zorgaanbieder even ‘uit’ te zetten waardoor deze tijdelijk niet zichtbaar is voor een verwijzer. Of u geeft bij de aanvullende wachttijd informatie aan dat zij helaas geen zorg leveren op dit moment, dan zijn ze nog wel zichtbaar voor een verwijzer… voorbeelden van hoe u met uw zorgaanbod direct anticipeert op het actuele aanbod van uw zorgaanbieders.

Zorgregio

Sturen zorgaanbieders

U beschikt maandelijks over een geüpdatete rapportage betreffende uw eigen regio. Heeft u een kwartaalgesprek met een zorgaanbieder? Bekijk dan ook voorafgaand de data analyse in het online beschikbare dashboard, u ziet wat de wachttijd is, eventueel in vergelijking met andere zorgregio’s en of de betreffende aanbieder de wachttijden bijhoudt (Neem in het opstellen van een inkoopcontract de verplichting op dat wachttijden 2 wekelijks bijgehouden moeten worden in de door de zorgregio ter beschikking gestelde online tool).

“Zelfs als complete digibeet kan ik met de Beschikbaarheidswijzer werken. Dan moet het wel makkelijk zijn”.

Gertjan Stigt inkoop en contractmanager zorgregio Alkmaar

Zo werkt u met de Beschikbaarheidswijzer

Zorgregio

Gaat uw zorgregio ook werken met de Beschikbaarheidswijzer?

Is uw zorgregio nog niet aangesloten op de Beschikbaarheidswijzer?

Ik ontvang graag extra informatie

Wij presenteren graag aan u hoe u als zorgregio ook aansluit en alles wat voor u belangrijk is over de Beschikbaarheidswijzer te zien en weten. Mail ons of neem contact op met Lydia Kuiterman.

Win informatie in via een collega zorgregio

Al aangesloten zorgregio’s zijn enthousiast en delen graag hun ervaringen met u. Mail ons of neem contact op met een collega van een deelnemende zorgregio.

Deelnemende regio's

Bekijk of ook uw zorgregio al is aangesloten op de beschikbaarheidswijzer