Support

Regio’s koppelen

Indien aanbieders in meerdere regio’s gecontracteerd zijn kan dit aan elkaar ‘gekoppeld’ worden. Ze loggen in met één account en kunnen makkelijk wisselen tussen de regio’s.

Om dit verzoek in te dienen, klikt u op Regio’s koppelen.

Een aanbieder kan dit zelf ook aanvragen via zijn beheeromgeving.

Vervolgens vult u de naam en het e-mailadres van de aanbieder in. Dan selecteert u de regio’s welke het betreft. Onderaan is nog een opmerkingen veld toegevoegd. Klik tenslotte op Aanvragen

Support verwerkt de aanvraag en brengt de aanbieder hiervan op de hoogte. U wordt als zorgregio in deze e-mail in de cc opgenomen.

Mocht u verder nog vragen hebben omtrent het registratieproces of het vullen van uw profiel dan kunt u contact opnemen met Marijn Kögeler via marijn@beschikbaarheidswijzer.nl of 070 217 31 50