Support

Email aanbieder wijzigen

Als u het e-mailadres van de aanbieder wilt wijzigen kunt u daar een verzoek voor indienen. Dit is namelijk gekoppeld aan het account en dit dient te worden opgepakt door Support van de Beschikbaarheidswijzer. 

In de beheeromgeving klikt u links op E-mail aanbieder wijzigen

Vervolgens vult u de naam van de Zorginstelling in, het huidige e-mailadres waarmee ze geregistreerd zijn in de Beschikbaarheidswijzer en het nieuwe gewenste e-mailadres. En klik op Verstuur

Support verwerkt de wijziging en brengt de aanbieder hiervan op de hoogte. U wordt als zorgregio in deze e-mail in de cc opgenomen.

Mocht u verder nog vragen hebben omtrent het registratieproces of het vullen van uw profiel dan kunt u contact opnemen met Marijn Kögeler via marijn@beschikbaarheidswijzer.nl of 070 217 31 50