Support

Feedback aanbieders

Verstuur feedback over de informatie in het profiel van een aanbieder naar de zorgregio. De projectleider van de Beschikbaarheidswijzer van de betreffende regio bekijkt de feedback en onderneemt actie naar de aanbieder. De verzender blijft altijd anoniem voor de aanbieder!

Ga naar de aanbieder die u feedback wilt geven. Heeft u hem gevonden, klikt dan op Meer.

U ziet alle informatie over de zorginstelling en onderaan de pagina vindt u de Feedback knop.

Vul het formulier in en klik daarna op verstuur.

Bedankt voor het geven van de feedback. Voldoet het formulier niet aan uw wensen om de feedback te geven dan kunt u ook contact opnemen met de contactpersoon van uw regio: https://beschikbaarheidswijzer.nl/het-team/