Per 23 juni 2022 is de zorgregio Noord-Veluwe met 7 gemeenten gestart met de
Beschikbaarheidswijzer voor Jeugdhulp. Deze regio wil wachttijden per
product per gemeente inzichtelijk maken, omdat niet alle gemeenten alle gecontracteerde aanbieders en producten kunnen inzetten. Benieuwd naar de hulpvraag, de
implementatie met een maandelijkse terugblik en de ervaringen van Marco
Daudeij, de projectleider vanuit de zorgregio?

“De Beschikbaarheidswijzer gaat naar mijn verwachting snel inzicht in wachttijden, kortere
lijntjes met de zorgaanbieders (contactgegevens en website in 1 oogopslag zichtbaar) en sneller
hulp voor jeugdigen en hun ouders opleveren. Handig dat het ook via een app kan!”
Marco Daudeij, beleidsadviseur Jeugd NunspeetKennismaking met Marco Daudeij
Marco Daudeij is beleidsmedewerker Jeugd in het team Samenleving van de gemeente Nunspeet. Vanuit deze rol is Marco regionaal projectleider voor de implementatie van de Beschikbaarheidswijzer.

Zodra de implementatie afgerond is, draagt hij het projectleiderschap over aan een collega contractmanager Jeugd die werkzaam is voor Meer inzicht (Een ambtelijke samenwerking van 3 gemeenten uit de zorgregio Noord-Veluwe, die ook verantwoordelijk zijn voor het inkoop en contractmanagement van Jeugdhulp en Wmo).


De aanleiding en besluitvorming voor de Beschikbaarheidswijzer
Zorgregio Noord-Veluwe mistte een tool waarin snel duidelijk is wat de wachttijden bij
zorgaanbieders zijn. Op zoek naar een oplossing hiervoor kwam de zorgregio na een
oriëntatie uit bij de Beschikbaarheidswijzer. In de regio Noord-Veluwe gaat de voorbereiding
van besluitvorming via een regionaal beleidsoverleg Jeugd en de daadwerkelijke
besluitvorming via de lokale/gemeentelijke colleges. Alle colleges gaven groen licht en
stelden geld beschikbaar voor werken met de Beschikbaarheidswijzer.


Nieuw ontwikkelde functionaliteit
In deze regio zijn zowel lokaal/per gemeente als regionale aanbieders gecontracteerd en het
kan dus ook zo zijn dat voor een bepaald product de ene gemeente wel een contract heeft
afgesloten met een specifieke aanbieder en een andere gemeente niet. Als een verwijzer
vanuit een gemeente zoekt in de Beschikbaarheidswijzer krijgt hij/zij precies te zien welke
aanbieders voor welke producten gecontracteerd zijn. Deze functionaliteit was nog niet

ontwikkeld in de Beschikbaarheidswijzer. Inmiddels is deze functionaliteit ook beschikbaar
gesteld voor andere zorgregio’s.

Voorspoedige implementatie, een maandelijkse terugblik
• In mei 2022 startte de kick off bespreking met Marco en zijn collega’s Kim Wink (toen
contractbeheerder), Sander Bezemer (beleidsadviseur Jeugd Meerinzicht) en Remon
Hollander (Contractmanager).


• De maand juni stond in het teken van het aanleveren van de benodigde gegevens en
documenten om de Beschikbaarheidswijze te vullen. Fase 1 was van contact naar
contract en fase 2 van contract naar livegang.


• Daarna braken de zomervakantieweken juli en augustus aan; de periode waarin het
ontwikkelteam van Webapptool wel rustig verder is gegaan met de inrichting en de
technische ontwikkeling om een extra mogelijkheid in te bouwen (zoeken op
gemeenteniveau).


• In de maand september hebben de zorgaanbieders hun informatie gevuld, met nog een
extra belrondje en een Webinar mogelijkheid voor uitleg, om tot 80% vulling te komen.
Dat is goed gelukt, zodat daarna de verwijzers uitgenodigd zijn voor een uitlegronde.


• De officiële livegang was 1 november 2022 en toen is er officieel van start gegaan met de
Beschikbaarheidswijzer: de verwijzers van alle 7 gemeenten zoeken en vinden jeugdhulp
via de Beschikbaarheidswijzer Noord Veluwe!


Positieve reacties aanbieders en verwijzers

Marco: “De zorgaanbieders reageren enthousiast en zien het als een makkelijke en nuttige tool” en
“Verwijzers zijn blij met de makkelijke vindbaarheid van de zorgorganisaties per product. Wel geven
zij aan nog te willen filteren op soort problematiek en welke aanbieder daar specifiek aanbod op
heeft”. Deze extra wens heeft Marco genoteerd als doorontwikkeling voor de zorgregio Noord-
Veluwe. Wordt vervolgd!