Sophia den Boef – Beleidsadviseur jeugd gemeente Haarlemmermeer – vertelt over het waarom, het besluitvormingsproces, mogelijke alternatieven, de implementatie de aanpak, de implementatie, de specifieke wensen voor de inrichting en evalueert de werkwijze.

Wat was voor Haarlemmermeer de reden om de Beschikbaarheidswijzer te laten ontwikkelen?
“Als gemeente hebben wij als doel gesteld dat professionals inzicht krijgen in de wachttijden van zorgaanbieders. Hierbij willen we ervoor zorgdragen dat professionals sneller in contact komen met zorgaanbieders die plek hebben voor jeugdhulp en voorkomen dat ze iedere zorgaanbieder apart moeten bellen/mailen met deze vraag. De Beschikbaarheidswijzer helpt professionals om in een overzicht te zien hoelang de wachtlijst is en voor welke hulp ze gecontracteerd zijn.”

Hoe verliep het besluitvormingsproces? Wie zijn er bij betrokken?
“Het management team (managers van Maatschappelijke ondersteuning en zorg) heeft de definitieve beslissing genomen om de Beschikbaarheidswijzer te gebruiken. Om tot dit besluit te komen is er aan onze financiële afdeling en ICT/functioneel beheer advies gevraagd.  Voor de implementatie van de Beschikbaarheidswijzer zijn gesprekken gevoerd met een afvaardiging van gemandateerde professionals, zorgaanbieders en POH-ers over de wensen t.a.v. de inrichting van de Beschikbaarheidswijzer. Daarnaast hebben onze contractmanagers Jeugd en Wmo meegekeken en aanbevelingen gedaan.”

 Is er nog naar alternatieve oplossingen/platformen gekeken? Zo ja welke, zo nee waarom niet?
“Zelf heb ik naar Hulp in Beeld gekeken, echter dit oogt minder gebruiksvriendelijk. Ik ken geen andere apps die een vergelijkbare dienst levert.”

Hebben jullie informatie ingewonnen bij collega zorgregio’s/gemeenten?
“Jazeker, ik heb eerst met Alkmaar Gert Jan Stigt geschakeld. Daarnaast contact gehad met een zorgaanbieder die in meerdere regio’s actief is. Tenslotte is Rob van Renen (implementatie verantwoordelijke in zowel Haarlemmermeer als de zorgregio IJsselland waardoor er ook suggesties gedeeld worden.”

Hoe hebben jullie de Beschikbaarheidswijzer geïmplementeerd?
Waar liepen jullie tegenaan? Wat ging goed, wat kan beter? 
Speciale wensen leiden tot doorontwikkeling 
“Bij ons speelden er veel vragen over de privacy, de AVG en de SLA. Daarnaast brachten wij ten aanzien van de inrichting speciale wensen aan. Als voorbeelden noem ik de sub-locaties invoeren voor zorgaanbieders die op meerdere locaties actief zijn en hiervoor verschillende doelgroepen en wachtlijsten hanteren. Het invoeren van de AGB’s bij zorgaanbieders zodat dit makkelijker is om bij het bestellen van een product direct de juiste code te hebben als ook het invoeren van de intensiteiten bij de zorgaanbieders. Dit vroeg om een doorontwikkeling van de Beschikbaarheidswijzer.”

Productindeling
“Bij de verschillende gebruikers leven ideeën en wensen ten aanzien van de productindeling en kenmerken. Hierin moet een goede afweging worden gemaakt, waarin het voor ons helpend is geweest om de taal te gebruiken die wij bij inkoop hanteren, zodat er niet verschillende definities worden gebruikt. Ideeën ophalen, afstemmen en het besluitvormingsproces vraagt tijd.”

Eén kleine kanttekening
“Ik heb eigenlijk maar een kanttekening: voor de invoering van Wmo op de Beschikbaarheidswijzer was mij niet voldoende helder dat dit 2 aparte platformen zijn waardoor er wat hogere kosten mee gemoeid waren dan aanvankelijk gedacht.”  

Zijn er andere punten die jullie belangrijk vinden om nog te benoemen?
“Jazeker! Webapptool geeft in zijn projectplan aan dat zij binnen korte tijd de Beschikbaarheidswijzer kunnen lanceren. Hierin maken zij zich waar! Er is veelvuldig contact, er wordt meegedacht en naar oplossingen out of the box gezocht.”