Doel van deze campagne
Als een regio met de Beschikbaarheidswijzer gaat werken, wordt iedere zorgaanbieder gevraagd zijn wachttijd van de gecontracteerde jeugdhulp tweewekelijks bij te werken. Dit gebeurde in de Holland Rijnland nog onvoldoende. Ze wilden graag weten wat de oorzaak hiervan is. Het doel van bel campagne was dan ook om hier inzicht in te krijgen én het aantal gecontracteerde aanbieders met recent bijgewerkte wachttijden (<1 maand)  te verhogen.

Onze aanpak
Alle aanbieders die een periode langer dan 3 maanden hun wachttijd niet hadden bijgewerkt, hebben we gebeld. Uiteindelijk hebben we 73 jeugdhulpaanbieders telefonisch gesproken.

Waar kwamen we achter?

  • Onduidelijkheid over aanbieder en vrijblijvendheid
    Aanbieders vroegen zich af van wie is de Beschikbaarheidswijzer en vanuit wie dit platform wordt aangeboden.  Het was niet altijd duidelijk dat de Beschikbaarheidswijzer is ontwikkeld in opdracht van de zorgregio’s en dat aanbieders hier kosteloos gebruik van maken om hun diensten inclusief wachttijd/beschikbaarheid te vermelden aan verwijzers. Het is eigenlijk een gratis marketing tool;-).
  • Wie is verantwoordelijk voor het bijwerken van de wachttijden? De reminder om wachttijden bij te werken wordt verstuurd naar een verkeerd e-mail adres. Dit was relatief vaak het geval. Voor een zorgregio en zorginstelling is het dus heel belangrijk om het Beschikbaarheidswijzer account aan te laten maken op het juiste e-mailadres. 
  • Zelf aanpassen van data in account
    Gegevens bleken vaak onjuist en/of onvolledig. Het was voor aanbieders niet altijd duidelijk dat ze zelf hun algemene gegevens aan kunnen passen. Dit kan via “mijn gegevens”. Dit is belangrijke informatie voor de Jeugdhulpverwijzer.
  • Goed account aanmaken lastiger voor grotere zorginstellingen
    Bij grotere zorginstellingen (met meerdere vestigingen, verspreid over meerdere regio’s) bleek veel onbekendheid met de Beschikbaarheidswijzer. “Bij wie moeten we zijn?” “Wie is verantwoordelijk?”. We hebben meegedacht en ondersteuning geboden bij het aanmaken van een juist account (soms bleek dat 1 zorginstelling beter kon werken met meerdere accounts, bijvoorbeeld bij verschillende wachttijden per locatie).

De resultaten

Bij de start van de campagne hadden slechts 61 van de 145 aanbieders hun wachttijden recent (afgelopen maand) bijgewerkt. Na afloop van de belcampagne waren dat er al 91.

En nu?
De resultaten van deze campagne zijn besproken met de gemeente Leiderdorp en Holland Rijnland. De reacties op de campagne en resultaten waren erg positief. De campagne heeft een optimalisatie slag gerealiseerd en blijkt een impuls voor Holland Rijnland om zelf op positieve wijze actief met de Beschikbaarheidswijzer te werken. Onderstaande citaten onderstrepen het belang van dit instrument voor verwijzers:

“Nu de vulling van de Beschikbaarheidswijzer op orde komt, starten we binnenkort met een campagne naar de Jeugd en Gezin Teams (JGT), POH’ers en GI’s in Holland Rijnlandom hen te attenderen op dit super handige instrument voor het zoeken van hulp voor een jeugdige”

Fleur Spijkers (gemeente Leiderdorp)

“Per 1 juli a.s. is het voor de aanbieders in deze regio contractueel verplicht om de wachttijden 2 wekelijks bij te werken in de Beschikbaarheidswijzer”.

Hanneke Gorter (Holland Rijnland)

Wilt u als zorgregio ook beter bijgewerkte wachttijden in de Beschikbaarheidswijzer?
Neem voor informatie en advies contact op met Accountmanager Lydia Kuiterman >