Veelgestelde vragen

Meest gestelde vragen van inwoners

Wat voor soorten jeugdhulp worden door mijn gemeente aangeboden?

Alle vormen van jeugdhulp; inclusief specialistische hulp, zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-geestelijke gezondheidszorg (jGGZ), Jeugd- en opvoedhulp, jeugdhulp verblijf (vrijwillig en gesloten) . In de Beschikbaarheidswijzer zijn alleen de zorgaanbieders voor ambulante jeugdhulp opgenomen. Dit is dus jeugdhulp op afspraak in de instelling of thuis zonder opname. Voor vragen over jeugdhulp met verblijf kunt u contact opnemen met het lokale team van uw gemeente.

Heb ik een keuze tussen zorgaanbieders, of bepaalt de gemeente dat?

U kunt kiezen tussen zorgaanbieders. De medewerkers van het lokaal team gaan met u in gesprek om samen te kijken welke ondersteuning of zorg passend is voor u of uw kind. We vinden het belangrijk dat u of uw kind tussen meerdere zorgaanbieders kunt kiezen. De keuze voor een zorgaanbieder hangt wel af van de zorgvraag, De consulent kent de zorgaanbieders en weet wie welke hulp kan en mag bieden.

Wat zijn de kosten voor de jeugdhulp die door mijn gemeente wordt aangeboden?

Voor ouders/cliënten zijn er geen kosten aan jeugdhulp verbonden als de zorg door een gecontracteerde aanbieder wordt verleend. Voor jeugdhulp wordt geen ouderbijdrage betaald.

Wat zijn de kwaliteitscriteria waaraan de jeugdhulp voor mijn gemeente moet voldoen?

De zorgaanbieders die gecontracteerd zijn door de gemeente hebben een inkooptraject doorlopen. Tijdens dit inkooptraject worden de zorgaanbieders onder andere getoetst op bevoegdheid (zijn de juiste diploma’s aanwezig) en kwaliteit (door middel van een keurmerk). Als zorgaanbieders niet voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria wordt er geen contract afgesloten.

Welke andere voorzieningen zijn er buiten jeugdhulp om beschikbaar voor mijn kind?

Heb je vragen, maar twijfel je over wat de best helpende oplossing zou kunnen zijn? Neem dan contact op met het lokale team van uw gemeente. Het lokaal team kan adviseren bij kleine vragen over bedtijden, of over grenzen stellen. En over jeugdpuistjes of beltegoed. Maar ook met grotere vragen, bijvoorbeeld als uw puber verslaafd is. Of wanneer u als gezin schulden hebt en niet weet hoe u dit aan kunt pakken. Het lokaal team is goed op de hoogte van de voorzieningen die naast of in plaats van jeugdzorg geboden kunnen worden.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over de verschillende jeugdhulp aanbieders?

In de Beschikbaarheidswijzer staat bij iedere zorgaanbieder de website vermeld. Voor meer informatie over een zorgaanbieder kunt u de website van de zorgaanbieder raadplegen.

Wat is de betekenis van de wachttijd in weken?

Dit is een indicatie van de wachttijd in weken tot aan de start van de zorg bij de betreffende aanbieder. Hierin hebben we onderscheid in ‘wachttijd intakegesprek’ en totale wachttijd tot start zorg (= wachttijd intake + wachttijd tot start zorg)

Vrienden van ons adviseren een bepaalde zorgaanbieder voor ons kind, maar deze aanbieder staat niet in de Beschikbaarheidswijzer?

Het is mogelijk dat deze aanbieder niet door uw gemeente gecontracteerd is. Samen met het lokale team kunt u dit bespreken en kijken of er een vergelijkbare aanbieder is. Dan weet u zeker dat de jeugdhulp vergoed wordt.

Is uw vraag nog niet of onvoldoende beantwoord?