Nieuw:
Wachttijden nu ook per locatie te tonen!

Waarom deze doorontwikkeling?
Als antwoord op de vraag die onder andere kwam vanuit de zorgaanbieder Curium uit de zorgregio Holland Rijnland.

“Ik heb meerdere locaties met verschillende wachttijden, hoe kan ik dit goed zichtbaar maken voor een verwijzer?”

Voor alle zorgaanbieders met meerdere locaties en/of zorglijnen
Voor alle aanbieders die vanuit verschillende locaties zorg verlenen en op die locaties andere wachttijden hebben.  Ook kan gebruik gemaakt worden van deze nieuwe functionaliteit als u als zorgaanbieder verschillende zorglijnen hebt met daarin verschillende wachttijden. Een goed voorbeeld hiervan is GGnet. Dit is een GGZ instelling die gecontracteerd is in de zorgregio Achterhoek en Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Zij hebben 4 accounts:

  1. GGnet jong locatie Doetinchem
  2. GGnet jong locatie Winterswijk
  3. GGnet Amarum specialisatie eetstoornissen
  4. GGnet interculturalisatie

Deze accounts kunnen centraal en/of per locatie beheerd worden.

Hoe werkt het?

  1. Vraag per sub-locatie een account aan.
    Hoe doet u dat? Heel eenvoudig! Stuur een mail naar marijn@beschikbaarheidswijzer.nl met daarin de volgende informatie:

Technische vragen: neem contact op met onze support afdeling via mail support@beschikbaarheidswijzer.nl

Inhoudelijke vragen: neem contact op met Marijn Kögeler via mail marijn@beschikbaarheidswijzer.nl of telefoon 070-2173150.