Zorgregio Zuid-Limburg is eind juni 2022 met 16 gemeenten gestart met de
Beschikbaarheidswijzer voor Jeugdhulp. Inmiddels zijn we een klein half jaar
verder en benieuwd naar de huidige stand van zaken, naar de implementatie en
naar de eerste ervaringen van gebruikers en naar de next steps. In dit item ‘5 x
vraag en antwoord’ met projectleider Bjorn Brouwer.

Maak kennis met Bjorn Brouwer
Bjorn is contractmanager Cluster Inkoop Sociaal Domein Zuid-Limburg en hij is in dienst van bij de
gemeente Maastricht. Voor de zorgregio Zuid-Limburg, 16 gemeenten van Maastricht tot Heerlen tot
Sittard/Geleen, is Bjorn verantwoordelijk voor de implementatie en het gebruik van de
Beschikbaarheidswijzer door alle jeugdhulpverwijzers en gecontracteerde jeugdhulp aanbieders.


Waarom is er gekozen voor de Beschikbaarheidswijzer? Als jeugdzorgregio willen we graag een dynamisch inzicht in en overzicht over de wachttijden van de
door ons gecontracteerde aanbieders ten aanzien voor hulpaanbod. Door middel van de
Beschikbaarheidswijzer creëren wij nu dit inzicht en bieden wij verwijzers een hulpmiddel om te
onderzoeken welk hulpaanbod beschikbaar is en binnen welke termijn voor de hulpvraag van een
jeugdige.


De implementatie
De implementatie van de Beschikbaarheidswijzer zelf is vlot verlopen, binnen een kwartaal! Dit was
vooral mogelijk omdat wij al beschikten over alle informatie die nodig was voor de inrichting van de
Beschikbaarheidswijzer. Zo konden we grote stappen zetten. Maar we zijn nog niet helemaal klaar…


Lees meer over onze project aanpak > https://beschikbaarheidswijzer.nl/projectaanpak/


Want? Wat is de tussenstand?
Wij bevinden ons nu in een tussenfase, waarbij een groot deel van onze aanbieders de
Beschikbaarheidswijzer reeds hebben ingevuld en bepaalde aanbieders ook nog niet, omdat zij niet
meer gecontracteerd zijn per 2023.


Wat is de doelstelling voor 2023?
Wij hopen in ieder geval dat de Beschikbaarheidswijzer in 2023 volledig in gebruik is genomen en is
ingericht op basis van de contracten die wij nu hebben gesloten.

“Onze verwijzers willen ook graag inzicht in doelgroepen en problematieken
waar aanbieders in gespecialiseerd zijn en graag inzicht in de verschillende wachttijden van alle verblijfslocaties waar kinderen ondergebracht kunnen worden.”
Bjorn Brouwer, contractmanager Cluster Inkoop Sociaal Domein Zuid-Limburg

Wat zijn de “Next steps”?
• Wij hebben recent aanbestedingen op het gebied van de Jeugdwet gehouden, die ook
consequenties hebben voor de verdere inrichting van de Beschikbaarheidswijzer.
• Daarnaast hebben wij tijdens de eerste paar maanden van gebruikers vragen en opmerkingen
ontvangen, die aanleiding geven de Beschikbaarheidswijzer voor onze regio nog bruikbaarder
te maken. Die opmerkingen hebben bijvoorbeeld betrekking op de behoefte in inzicht in de
door de gecontracteerde aanbieders geholpen doelgroepen/problematieken en inzicht in de
wachttijden voor iedere vestiging van een residentiële jeugdhulpaanbieder. Ook daar gaan wij
nu, in samenwerking met het ontwikkelteam van de Beschikbaarheidswijzer, mee aan de slag!

Bekijk onze doorontwikkelagenda > https://beschikbaarheidswijzer.nl/doorontwikkel-
agenda/