Hoe reilt en zeilt de Beschikbaarheidswijzer in Zorgregio Friesland?
In april 2021 besluit Zorgregio Friesland te gaan werken met de Beschikbaarheidswijzer. Was dit een lang overwogen keuze? Wat waren de ontwikkelwensen? Hoe is de uitrol naar zorgaanbieders en verwijzers verlopen? En wat zijn de tips en tops voor ons?  Een half jaar later geeft projectleider Mieke Voerman een update. Lees meer >

Waarom is door Friesland gekozen voor de Beschikbaarheidswijzer?

“Wat ons betreft is het de enige tool, die inzicht geeft in de beschikbare hulp inclusief wachttijden.”

Welke functionaliteiten hebben jullie laten ontwikkelen en waarom?

Wat is jouw ervaring met het vullen van de wachttijden door aanbieders?

“Positief! Onze ervaring is dat dit heel soepel is verlopen. We hebben eerst een uitvraag gedaan bij de aanbieders wat het e-mailadres is waarmee ze met de Beschikbaarheidswijzer willen werken. Hier is actief op gereageerd. Vervolgens hebben we de aanbieders via dit mailadres benaderd. Binnen een paar weken heeft meer dan 75% van de 283 aanbieders de wachttijd ingevuld!”

Hoe heb je de gemeenteraad in Leeuwarden geïnformeerd?

“Op vraag van de raad heb ik een presentatie gegeven over de Beschikbaarheidswijzer, met eerst wat achtergrondinformatie. Vervolgens heb ik ze door de Friese Beschikbaarheidswijzer geleid en laten zien op welke manieren je op zoek kunt naar beschikbare jeugdhulp. De reacties waren heel positief; de Beschikbaarheidswijzer is een goed antwoord op het inzichtelijk maken van de beschikbare Jeugdhulp, met wachttijden! Als vraag kwam naar voren hoe betrouwbaar de ingevulde wachttijden echt zijn. Dit gaan we de komende periode ervaren en monitoren. Ook denken we actief mee bij de doorontwikkeling van een reviewmogelijkheid voor verwijzers. Zij kunnen dan aangeven of de vermelde wachttijd overeenkwam met de werkelijke wachttijd.”

Hoe verloopt de uitrol naar verwijzers?

“Dit pak ik proactief aan. Zo ben ik nu bezig om via Teams sessies de gebiedsteams en de voogden (GI’s) goed te informeren en vragen te beantwoorden. Via de gebiedsteams kan ik ook goed de POH’ers (Praktijk ondersteuners huisarts) bereiken. Ik doe dit allemaal via Teamsessies, waarbij ik ze digitaal kan rondleiden door de Beschikbaarheidswijzer.“

Welke rol nemen de scholen in?

“De scholen hebben we via een brief op de hoogte gebracht van het bestaan van de Beschikbaarheidswijzer. Daarnaast willen we dit via de gebiedsteams uitrollen. De gebiedsteams moeten we blijvend betrokken houden, zij zijn de spil naar veel Stakeholders.”

Heb je nog tips & tops?