Caroline van Gilst (zorgmakelaar) over het eerste ½ jaar “werken met”
Op 1 mei 2022 werkt Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland een half jaar met de Beschikbaarheidswijzer. Benieuwd naar de ervaringen van deze organisatie, hoe gebruik gemaakt wordt van de Beschikbaarheidswijzer en wat haar tips zijn voor nieuwe zorgregio’s én het ontwikkelteam, gaan we in gesprek met Caroline van Gilst, (zorgmakelaar bij Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland). Lees meer >
Caroline van Gilst (zorgmakelaar) over het eerste ½ jaar “werken met”
Op 1 mei 2022 werkt Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland een half jaar met de Beschikbaarheidswijzer. Benieuwd naar de ervaringen van deze organisatie, hoe gebruik gemaakt wordt van de Beschikbaarheidswijzer en wat haar tips zijn voor nieuwe zorgregio’s én het ontwikkelteam, gaan we in gesprek met Caroline van Gilst, (zorgmakelaar bij Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland). Lees meer >

Caroline, wat is precies jouw rol bij deze inkooporganisatie?

“Als zorgmakelaar help ik onder andere betrokken jeugdhulpverleners, jeugdbeschermers en gemeentelijke toegangen in de zoektocht naar de best passende zorg.”


Hoe hoorde jij over de Beschikbaarheidswijzer en wat was je eerste indruk?
“Op het moment dat ik ging werken bij de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland werd de Beschikbaarheidswijzer bijna geïntroduceerd. Ik werd door mijn collega’s direct meegenomen in dit proces en later ook bij het proces van functioneren en verbeterpunten. Ik dacht gelijk: ‘Als dit gaat werken, kan dit erg ‘’helpend’ zijn in het verminderen van tijd bij de hulpverlener in de zoektocht naar passende hulp. Ook vind ik het mooi dat niet alleen de juiste zorg maar ook de beschikbaarheid/wachttijden in de Beschikbaarheidswijzer door de aanbieders inzichtelijk moet worden gemaakt.”

Wat zijn de grootste voordelen van de Beschikbaarheidswijzer?
“De beschikbaarheidswijzer helpt bij de zoektocht naar de best passende zorg door inzicht te geven in welke zorgaanbieders bepaalde zorg leveren. Vanuit de inkooporganisatie weet ik dit wel, maar via de Beschikbaarheidswijzer kun je de betrokkenen meenemen, door te wijzen op de Beschikbaarheidswijzer kunnen ze het wellicht zelf vinden. Daarnaast vind ik het heel handig dat ik, als ik iets adviseer ook weet wat ik beter wel of niet kan doen in verband met wachttijden.”

“Het is heel positief dat beschikbaar en gecontracteerd aanbod
zo snel naar boven te halen is.

En als zorgaanbieders dit frequent bijwerken,

hoeft er ook niet eerst contact gezocht te worden over wachttijden.
Dit scheelt de hulpverlener echt tijd!”

Hoe maak je zelf gebruik van de Beschikbaarheidswijzer?
“Ik gebruik de Beschikbaarheidswijzer zelf als ik niet helemaal zeker weet of een aanbieder bepaald aanbod heeft; dan zoek ik het in de Beschikbaarheidswijzer even op.

Of als ik snel bepaald aanbod in de provincie wil opzoeken en geen tijd heb om collega’s of documenten te raadplegen. Maar bijvoorbeeld ook om snel op te zoeken voor welke productcodes een aanbieder gecontracteerd is.”

Hoe was de situatie voor en hoe is situatie nu na invoering van de Beschikbaarheidswijzer? “Voor invoering van de Beschikbaarheidswijzer was het minder goed inzichtelijk welke aanbieders er gecontracteerd waren, maar vooral waren de wachttijden niet inzichtelijk. Nu hebben de hulpverleners zelf in plaats van wij, van de inkooporganisatie, meer inzicht in het aanbod zelf maar ook in de wachttijden.”

Welke tip heb je voor een regio die met Beschikbaarheidswijzer gaat werken?
“Ik zou zelf graag zien dat er nog meer met de Beschikbaarheidswijzer gewerkt wordt. Zorgaanbieders updaten nog niet altijd tijdig hun aanbod en wachttijden. We merken dat de Beschikbaarheidswijzer nog niet bij iedereen bekend is of dat gebruikers nog niet voldoende gewend zijn om er mee te werken. Ik zou dus adviseren de Beschikbaarheidswijzer goed te introduceren bij de zorgaanbieders en het bestaan ervan kenbaar maken bij gemeenten en BI’s en ook hoe er mee gewerkt kan worden.”

“Ik vind de Beschikbaarheidswijzer een fijn en goed middel
om snel iets op te zoeken binnen het zorglandschap.
Als je het eenmaal hebt ontdekt, wil je niet meer zonder!”

Heb je nog een tip voor ontwikkelteam van de Beschikbaarheidswijzer?

“Nog meer inzichtelijk maken wat bijvoorbeeld plekken zijn bij woonaanbod, zodat wij daar zelf niet achteraan hoeven.”

Wat verwacht je van de Beschikbaarheidswijzer in de toekomst?

“Vooral dat het meer bekendheid krijgt en daardoor ook weer meer gebruikt wordt. Dat zorgaanbieders dit ook merken en hierdoor gemotiveerd worden, zijn en blijven om hun zorgaanbod inclusief wachttijden aan te bieden en te updaten.”

Over Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland
Als gevolg van de decentralisatie van de (rijks)taken voor de zorg voor de jeugd zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Door de 13 gemeenten in Zeeland is hiervoor  de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland opgericht en ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland met een eigen bestuurlijke aansturing. De inkooporganisatie is gericht op een effectieve en efficiënte inkoop van zorg voor de 13 Zeeuwse gemeenten. Lees meer >


“Iedere Zeeuwse jongere zo snel, zo goed en zo tijdig mogelijk hulp bieden”