We zijn best trots op wat we in 2 jaar in nauwe samenwerking met de initiërende zorgregio’s hebben bereikt, op het verschil dat we met de Beschikbaarheidswijzer kunnen maken voor jongeren die jeugdzorg nodig hebben. Met de aansluiting van Zorgregio Zuidoost Brabant voegen we nog 11 gemeentes toe, waardoor we op het aantal van 101 gemeentes komen. Dit is bijna 30% van alle Nederlandse gemeentes.

Bekijk de overzichtskaart met alle deelnemende  zorgregio’s / gemeentes >