Transitie naar Beschikbaarheidswijzer: Verbeterde Zoekmogelijkheden en inzicht in wachttijden
Aalsmeer-Amstelveen,  de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO) en de gehele regio Zaanstreek-Waterland hebben besloten over te stappen op de innovatieve Beschikbaarheidswijzer. “Deze beslissing markeert een nieuw tijdperk van verbeterde zoekmogelijkheden en een bijzonder belangrijk inzicht in wachttijden voor verwijzers en zorgaanbieders in de regio’s”, aldus Rob Ramsey, Projectleider van het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd.

Zaanstreek-Waterland: Pioniers in de Overgang
llka Andringa, beleidsadviseur voor de jeugdzorgregio Zaanstreek-Waterland, gaf in februari het akkoord voor de opdracht. Als pioniers in de transitie was deze regio de eerste van de voorheen samenwerkende “groot-Amsterdamse” regio’s die kozen voor de Beschikbaarheidswijzer. Het proces van ontwikkeling is zorgvuldig verlopen, waarbij alle stakeholders, waaronder aanbieders en verwijzers, betrokken werden. Op 11 juli 2023 was de Beschikbaarheidswijzer technisch gereed. Daarna zijn alle aanbieders aan de slag gegaan met het vullen van hun data. Op 5 oktober 2023 was het zover dat de Beschikbaarheidswijzer feestelijk gelanceerd werd tijdens de netwerkbijeenkomst “Enkelvoudige specialistische jeugdhulp” in Zaandam.
“Een volgende stap is om ook het preventieve aanbod in de Beschikbaarheidswijzer op te nemen”, aldus Ilka.


Aalsmeer-Amstelveen: Inzet op eenvoud en Integratie van voorliggend veld
In Aalsmeer-Amstelveen tekende Ronald Berkvens, hoofd afdeling jeugd en onderwijs, op 17 mei 2023 het contract voor de Beschikbaarheidswijzer. Nieuw in deze regio is dat het voorliggend veld ook opgenomen is in de Beschikbaarheidswijzer.

Mark Smit, projectleider voor de Beschikbaarheidswijzer voor deze regio, beantwoordt hieronder een aantal vragen.

Wat is de reden dat jullie het voorliggend veld hebben opgenomen in de Beschikbaarheidswijzer? 
Eenvoud; één plek waar verwijzers (en inwoners) zowel het preventieve als ingekochte aanbod kunnen vinden.

Hoe beheren jullie de “voorveld” data en wie doet dat? 
De gemeente doet het beheer i.s.m. de partners. Voordat de Beschikbaarheidswijzer werd ingezet maakte en beheerde de gemeente deze data ook, maar in de sociale kaart/catalogus.

Wat is de eerste reactie van jullie toegang op de Beschikbaarheidswijzer?
Fijn om mee te werken. Met name de zoekmogelijkheden worden geprezen en het inzicht in de wachttijden. De Beschikbaarheidswijzer is op verschillende momenten in de werkzaamheden geïntegreerd; bijv. in het proces om aanvullend aanbod te contracteren en in de samenwerking met de verwijzers zoals GI en POH’ers.

Tenslotte
Mark geeft aan: “We gebruiken de managementinformatie uit de Beschikbaarheidswijzer en onze data over de verwijzingen om meer zicht te krijgen in het verwijsgedrag; waar wordt het meest naar toe verwezen, naar welke aanbieders het minst en welk alternatief aanbod er is.”

DUO Gemeenten (Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel): Snelle transitie met Beschikbaarheidswijzer
Op 17 november 2023 koos DUO Gemeenten, vertegenwoordigd door Nico Louwrier, communicatieverantwoordelijke van de gemeente Uithoorn, voor de Beschikbaarheidswijzer als vervanging van ikzoekjeugdhulp.nl. De korte ontwikkeltijd (6-8 weken) en de gezamenlijke doorontwikkeling met collega-zorgregio’s waren doorslaggevende factoren in hun keuze.

De uitdaging voor de DUO Gemeenten was om de Beschikbaarheidswijzer begin januari 2024 technisch gereed te hebben. Met het enthousiasme en de voortvarendheid van het team is dit gelukt.

Voor meer informatie over de Beschikbaarheidswijzer, neem contact op met:
Lydia Kuiterman | lydia@webapptool.com | 06 – 19 86 77 80