Zorgregio Alkmaar als eerste nieuwe regio aangesloten

Op het J42 overleg in oktober 2018 presenteerde Carla Postma de Beschikbaarheidswijzer. Petra Buwalda, regiomanager jeugdhulp zorgregio Alkmaar was aanwezig en was gelijk gecharmeerd. Zij zag een vervanging van de jeugdgids en daarbij gelijk inzicht in welke zorg wanneer bij welke zorginstelling beschikbaar is. Max Gijtenbeek nam contact op en we zijn vrij snel daarna aan de slag gegaan.

Gestart met Jeugdhulp met Verblijf

Alkmaar is in juni 2019 gestart met het perceel Jeugdhulp met verblijf. De inrichting voor de integrale ambulante Jeugdhulp vraagt wat meer tijd aangezien dit op maat ontwikkeld moet worden.

CAP-J systematiek gebruikt bij inrichten Ambulante Jeugdhulp

Gertjan Stigt heeft de rol als regionaal verantwoordelijke voor de Beschikbaarheidswijzer overgenomen van Max Gijtenbeek. Hij heeft samen met een aantal zorgaanbieders waaronder Parlan en GGZ Noord-Holland Noord en collega’s van de lokale toegangsteams gesproken over hoe integrale Jeugdhulp moesten worden geïntegreerd.Er is gekozen op advies van de zorgaanbieders om de CAP-J systematiek van het NJI (Nederlands Jeugd Instituut) te gebruiken.

Over de Beschikbaarheidswijzer
Doel van de Beschikbaarheidswijzer is om het voor aanbieders makkelijker te maken om hun wachttijden te delen en voor verwijzers om snel inzicht te hebben waar plek is voor een Jeugdige. Lees meer over de Beschikbaarheidswijzer >