In de regio Alkmaar werken de 4 gemeentelijke toegangsteams Alkmaar, Heerhugowaard, de Buch gemeenten en Langedijk nu precies een jaar met de beschikbaarheidswijzer. Hoe vaak maken deze verwijzers ook echt gebruik van de beschikbaarheidswijzer en wanneer? Wat heeft het ze tot nu toe gebracht? En welke tips en wensen hebben ze voor collega gebruikers en het ontwikkelteam? Hoog tijd voor een eerlijke evaluatie!

Met wie praten we? We stellen aan u voor:

Om mee te beginnen: hoe is jullie team samengesteld?  

Sylvana de Roo
Jeugdhulpdeskundige
Gemeente Alkmaar

Carin Vollebregt
Jeugdconsulente
Gemeente Langedijk

Marjolijn Smith
Senior kwaliteitsadviseur Sociaal Domein 
Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard

Sylvana: “Ons Jeugdhulpdeskundigen team bestaat uit 7 personen”. Bij Marjolijn en Carin zijn de teams als volgt samengesteld:  5 jeugddeskundigen voor de hele werkorganisatie HHW en LD; 1 kwaliteitsmedewerker Jeugd, 1 gedragswetenschapper en 2 teams j&g .

“De BSW maakt sneller handelen mogelijk!
Je komt met de BSW eerder tot de juiste match met de hulpvraag van het gezin”

Wat zijn jullie ervaringen na een jaar werken met de BSW?

Sylvana steekt positief van wal: “Vanuit de gemeente Alkmaar zijn wij positief gestemd. Als jeugdhulpdeskundigen gebruiken wij de BSW structureel. De Beschikbaarheidswijzer geeft een goede weergave van de ingekochte aanbieders, hun mogelijkheden en wachttijden. En dat allemaal in 1 overzicht/tool! De BSW maakt sneller handelen mogelijk! Je komt met de Beschikbaarheidswijzer eerder tot de juiste match met de hulpvraag van het gezin.

Daarnaast is het hebben van een overzicht m.b.t. de wachttijden erg prettig. We geven ouders ook terug welke aanbieders passend zouden kunnen zijn in het beantwoorden van hun hulpvraag en leggen daarin ook de focus op de genoemde wachttijden. Dit maakt ouders zelfbewust; ze kunnen kiezen wat voor hen zowel inhoudelijk als praktisch passend is.”

Carin: “In het begin was het vooral oefenen en zoeken hoe de Beschikbaarheidswijzer te gebruiken. Nu ik vaker gebruik maak van de Beschikbaarheidswijzer merk ik dat ik er steeds handiger in word. Marjolijn merkt daarbij nog op dat soms informatie niet klopt omdat trefwoorden niet altijd overeenkomen.” 

“Van de 10 zaken die ik per week oppak, raadpleeg ik bij 7 zaken de beschikbaarheidswijzer”

Hoe vaak raadplegen jullie zelf de Beschikbaarheidswijzer?

Carin geeft aan iedere dag te werken met de Beschikbaarheidswijzer. Sylvana vertelt hierover: “Van de 10 zaken die ik per week oppak, raadpleeg ik bij 7 zaken de beschikbaarheidswijzer.” Marjolijn :  “Ook ik raadpleeg de Beschikbaarheidswijzer dagelijks”.

Hoe actief werken jullie teams met de Beschikbaarheidswijzer?

Marjolijn: Bij ons werkt de Jeugddesk er mee! Carin: “Als we als collega’s elkaar bellen, omdat ze er niet zo goed uitkomen welke aanbieder zou kunnen helpen bij een specifieke cliënt stellen we nu eerst de vraag ’Heb je al in de Beschikbaarheidswijzer gekeken?’ En dit werkt! Het scheelt iedereen tijd. We zijn inmiddels zo ver dat ons hele team met de Beschikbaarheidswijzer werkt”. Sylvana voegt daar nog aan toe dat alle collega’s iedere week wel de Beschikbaarheidswijzer raadplegen.

Hoe werken jullie er zelf mee?

Marjolijn: “Voor, na of tijdens een overleg met de J&G coach kijk ik in de beschikbaarheidswijzer welke zorgaanbieders passend zijn en hoe lang dan de wachttijd is. Dat geef ik mee aan de J&G coach die vervolgens met ouders een keuze maakt. Of als een J&G coach snel op zoek is naar plek, ook dan kijk ik in de Beschikbaarheidswijzer”

Sylvana en Carin: “Als we de Beschikbaarheidswijzer hebben geraadpleegd, geven we de ouders vaak 3 of 4 opties. We kijken daarbij altijd wanneer de wachttijden zijn bijgewerkt. Als dat recent nog is gebeurd, weten we dat de wachttijd actueel is. Een enkele keer blijkt de wachttijd toch niet te kloppen ondanks dat ie recent is bijgewerkt. Dit is voor ons én vooral de jeugdige heel vervelend. We horen dit van de aanbieder op het moment dat we telefonisch contact opnemen. De aanbieder biedt dan zijn of haar excuses aan en zeggen toe hun wachttijd beter bij te houden. Zo houden we elkaar scherp en zorgen we er met elkaar voor dat de Beschikbaarheidswijzer goed inzetbaar is en blijft.”

“3 handelingen worden nu door de Beschikbaarheidswijzer vervangen door 1 handeling!”

Wat heeft de Beschikbaarheidswijzer jullie gebracht?

Sylvana:  “Normaal gesproken maakten wij gebruik van de Jeugdgids. Dit is een gids waar onze  gecontracteerde aanbieders in staan met een korte beschrijving. Eigenlijk is het de voorloper van de Beschikbaarheidswijzer. Maar het aanbod werd hier niet altijd duidelijk in aangegeven. Om in het aanbod en de wachttijden meer inzicht te krijgen, keken we dus ook op de website van de aanbieder. Maar daar stonden de wachttijden lang niet altijd op vermeld. Daarom moesten we vervolgens alsnog via de mail of telefonisch navraag bij de zorgaanbieder zelf doen. Deze drie handelingen worden nu door de Beschikbaarheidswijzer vervangen door 1 handeling!”  

Marjolijn: “Ja, het scheelt gewoon bellen!” Carin: “De voordelen zijn moeilijk precies in tijd aan te geven al scheelt dat zeker. Maar we kunnen nu ook intern gerichter communiceren bijvoorbeeld door te vragen welke van de gevonden zorgaanbieders het meest passend lijken.”

Hebben jullie tot slot nog tips? 

Voor het ontwikkelteam

CAP-J= Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd 

Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde het eerste classificatiesysteem voor opvoed- en opgroeiproblemen, het Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd (CAP-J). Hulpverleners en onderzoekers kunnen CAP-J gebruiken bij het onderzoeken van problemen, de bespreking met collega’s en de indicatie van de behandeling.

Voor zorgaanbieders

“Houd jullie wachttijden up-to-date. Pas die zo spoedig mogelijk aan als er een verandering in de wachttijd is! Daarmee helpen jullie ons en de cliënt enorm!”

Eline Akkermans
Kwaliteitsmedewerker Jeugd

Werkorganisatie BUCH

Eline is tijdens ons interview op vakantie. Op een ander moment vragen we ook haar nog kort naar haar ervaringen. Eline: “Vanuit de BUCH is er veel aandacht voor de Beschikbaarheidswijzer, die wordt vaak genoemd! Ook de GD (gedragsdeskundige) wijst er veel op. Dat de GD erop wijst is omdat mensen onderling in onze groepsapp vragen: ‘Wie weet er een aanbieder voor …?’ Of ‘Wie weet wie er geen of maar een korte wachtlijst heeft voor …’. Blijkbaar denkt nog niet iedereen altijd aan de Beschikbaarheidswijzer dus het is goed om elkaar eraan te herinneren. “Er is bij ons dus absoluut aandacht voor” en “Ik ben heel blij met het instrument! “