Subsidie voor doorontwikkeling Beschikbaarheidswijzer

Voor de doorontwikkeling van het Beschikbaarheidswijzer platform heeft ZonMw deze maand vanuit het programma JZOJP een subsidie toegekend aan de Utrechtse regiogemeenten.

Redenen toekennen subsidie

2 Citaten uit besluit ZonMW: “Het project richt zich enerzijds op het verkrijgen van meer inzicht in de wachttijden bij verschillende aanbieders en anderzijds op het voorkomen van administratieve lasten en het onnodig wachten van cliënten op passende zorg. Met de resultaten van het project kan een stap gezet worden richting optimalisering van het regionale aanbod. Zo helpt uw project jeugdigen en ouders eigen regie te nemen. Dit sluit goed aan bij de doelstellingen van het programma JZOJP.”  “De programmacommissie van ZonMW is van mening dat de focus met name ligt op het (door)ontwikkelen van de applicatie en website. Ook vragen zij om te werken aan de uitrol van de applicatie en de website en het creëren van draagvlak voor het gebruik hiervan op een landelijke schaal.

Meer dan 60 gemeenten profiteren van doorontwikkeling

Vanuit dit programma kon er een subsidie aangevraagd worden wat heeft geleid tot dit positieve resultaat, een mooi succes!” , aldus Carla Postma, Projectleider doorontwikkeling Beschikbaarheidswijzer vanuit de zorgregio Zuid Oost Utrecht. De tool geschikt maken voor inwoners en het geven van reviews zijn de onderwerpen op de doorontwikkelagenda. “Binnenkort zijn bijna 60 gemeenten aangesloten op het platform en het mooie is dat zij ook allemaal profiteren van deze doorontwikkeling.

Over JZOJP

JZOJP is een onderdeel van het VWS-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek. De essentie van het ZonMw-programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP) is zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Lees meer over het VWS-programma De juiste Zorg op de Juiste Plek >