Maar liefst 3 nieuwe zorgregio’s sluiten aan bij de Beschikbaarheidswijzer: Zorgregio Zuid Holland-Zuid, Hart van Brabant en Friesland. Een korte update per zorgregio:

  • Zorgregio Zuid Holland-Zuid
    De gecontracteerde zorginstellingen in Zuid Holland-Zuid hebben de uitnodiging om in te loggen ontvangen. Zij werken nu hun wachttijden bij. De volgende stap is dat alle verwijzers bericht ontvangen dat zij de Beschikbaarheidswijzer kunnen gebruiken.
  • Zorgregio Hart van Brabant
    Op 16 maart start Hart van Brabant met 57 zorg aanbieders voor de pxq ingekochte producten en snel daarna worden ook de arrangementen en dus de overige gecontracteerde aanbieders toegevoegd. Op dit moment wordt samen met aanbieders en verwijzers bekeken hoe de wachttijden van de onderliggende producten binnen de arrangementen op de beste manier ontsloten kunnen worden.
  • Zorgregio Friesland
    Begin mei 2021 wil zorgregio Friesland in de lucht zijn. Zij willen de locaties van de gecontracteerde zorginstellingen inclusief hun wachttijden op een kaart tonen. Dit zijn we aan het ontwikkelen. Collega zorgregio’s kunnen dit ook toe laten voegen. Verder zijn we met Friesland in gesprek over de mogelijkheden van het tonen van de wachttijden voor WMO in de Beschikbaarheidswijzer.

Bent u een zorgaanbieder of verwijzer in één van deze nieuw aangesloten zorgregio’s? Uw zorgregio informeert u uitgebreid over werken met de Beschikbaarheidswijzer (via de website of app). Heeft u erna problemen met het aanmaken van uw account of andere vragen? Onze Support afdeling helpt u graag op weg. Contact support.