Gemeente

De Beschikbaarheidswijzer Jeugdhulp voor gemeenten

Nuttige inzichten voor jeugdbeleid binnen handbereik.

Heeft u het actuele zorgaanbod inclusief wachttijden in beeld?

Houdt u zich binnen uw gemeente bezig met het jeugdbeleid? Met passende en tijdige jeugdhulp bieden als onderdeel van dit beleid? In de praktijk blijkt dit voor veel gemeenten lastig. Weet u hiervoor bijvoorbeeld voldoende van en over de zorgaanbieders in uw gemeente? Beschikt u over een overzicht met alle zorgaanbieders en hun actuele wachttijden?

Zonder actuele informatie over het beschikbare zorgaanbod in uw gemeente kunt u niet goed inspelen op de zorgbehoefte in uw gemeente en is het maken van nieuw beleid moeilijk. Inmiddels is een oplossing voorhanden: Met de Beschikbaarheidswijzer is input voor beleid voortaan binnen handbereik.

Foto2 - Hulpzoekende - Meer tijd voor ouder en kind

De invoering Jeugdwet in 2015

In de Jeugdwet van 2015 staat dat de gemeente in de meeste zorg en hulp voor kinderen en jeugdigen voorziet. Het doel van de wet is om versnippering van de zorg voor de jeugd tegen te gaan en de zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren. Gemeenten zijn sinds de invoering van de wet verantwoordelijk voor:

 • Het versterken van het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving.
 • Het bevorderen van de opvoedcapaciteiten van ouders en de sociale omgeving.
 • Preventie en vroeg signalering.
 • Het tijdig bieden van de juiste hulp op maat.
 • Effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen.

Ontstaan van de Beschikbaarheidswijzer in 2018

Na 2015 wordt duidelijk dat tijdig bieden van de juiste hulp op maat vaak niet aansluit op de hulpvraag. Zorgregio Zuid Oost Utrecht wil kinderen zo snel als nodig van hulp voorzien en signaleert dat hiervoor centraal inzicht in de wachttijden bij zorginstellingen en een eenvoudige, handige tool voor verwijzers ontbreekt. Zij gaat met 4 collega Utrechtse Zorgregio’s middels een aanbesteding op zoek naar een ontwikkelaar. Zo komen ze uit bij  Webapptool Solutions, die de oplossing voor het tijdig bieden van de juiste hulp op maat in samenspraak met de zorgregio’s ontwikkelt, aanbiedt, onderhoud en doorontwikkelt: de Beschikbaarheidswijzer.

Verwijzers_mockup_3

Betere informatievoorziening waardoor cliënten hun weg naar jeugdhulp vinden

“Drie jaar na de invoering van de Jeugdwet blijkt het voor lang niet alle kinderen, jongeren en ouders eenvoudig om de jeugdhulp te krijgen die nodig is. Volgens bijna een op de drie ouders in het onderzoek heeft dat zelfs veel moeite gekost. Dit geldt vooral voor gezinnen in een kwetsbare positie. Over de feitelijke hulp zijn cliënten over het algemeen tevreden. De onderzoekers pleiten onder andere voor een betere informatievoorziening, waardoor cliënten hun weg naar jeugdhulp beter kunnen vinden.”

Bron: Nieuws NJi, 30 januari 2018

Over de Beschikbaarheidswijzer

De Beschikbaarheidswijzer is een 24/7 toegankelijke database waarin alle gecontracteerde zorg is opgenomen. Zorgaanbieders houden hun beschikbaarheid van zorg snel en eenvoudig zelf bij met de app of website. Verwijzers verkrijgen met de handige app (of website) snel inzicht in welke aanbieder wanneer plek heeft voor een jeugdige en kunnen direct contact opnemen met de zorgaanbieder voor verdere afstemming.

Zo werkt u als gemeente met de Beschikbaarheidswijzer

Met de Beschikbaarheidswijzer beschikt u over een up-to-date online jeugdhulp catalogus. Na inlog via uw zorgregio ziet u wanneer u maar wilt in de beheeromgeving een dashboard met de wachttijden van alle verschillende zorgvormen. Het is mogelijk om deze data te vergelijken met andere zorgregio’s of te analyseren waar verwijzers op zoeken. Dit laatste geeft een indicatie van de zorgbehoefte en benodigde sturingsinformatie voor uw beleid.

“Een prettige en overzichtelijke zorgcatalogus en beschikbaarheidswijzer in één.”

Sylvana square

Sylvana de Roo
Jeugdhulpdeskundige, Regio Alkmaar

Uw voordelen van werken met de Beschikbaarheidswijzer

 • Handige centrale database met daarin alle gecontracteerde aanbieders inclusief zorg waarvoor ze gecontracteerd zijn met juiste contactgegevens.
 • 24/7 inzicht in waar een kind zo snel als nodig geholpen kan worden.
 • Maandelijks inzicht in de wachttijd in de jeugdhulp in uw zorgregio + ontwikkeling en vergelijking met andere zorgregio’s.
 • Het Beschikbaarheidswijzer team helpt bij de implementatie van de app en website bij de zorgaanbieders en verwijzers.
 • Zorgaanbod kan voor iedere zorgregio op maat ingericht worden.
 • De Beschikbaarheidswijzer wordt gezamenlijk met de andere deelnemende zorgregio’s doorontwikkeld met reviews, openstellen voor inwoners en WMO.
 • De met de Beschikbaarheidswijzer verkregen data is te koppelen aan bestaande systemen.
 • Inzicht in zoekgedrag verwijzers.
 • De Beschikbaarheidswijzer verstuurt regelmatig nieuwsbrieven naar alle verwijzers om het gebruik te stimuleren.
 • Aanbieders die hun wachttijden de afgelopen 2 weken niet bijgewerkt hebben ontvangen maandelijks een e-mail reminder.

Gaat uw gemeente ook gebruik maken van de Beschikbaarheidswijzer?

Maak een afspraak voor een presentatie/demo

Wij presenteren graag aan u hoe u als zorgregio ook aansluit en vertellen u alles wat voor u als gemeente van belang is. Mail ons of neem contact op met Lydia Kuiterman of Mark Offenberg.

Win informatie in via een collega zorgregio

Al aangesloten zorgregio’s zijn enthousiast en delen graag hun ervaringen met u.

02 kopie_kleiner

“Door gebruiksgemak voor aanbieder minder administratieve last”

carla square

Carla Postma
Projectleider Beschikbaarheidswijzer regio Zuid-Oost Utrecht